HOSTING/DOMAIN

Hosting là gì? Tại sao website cần có hosting?

Thứ tư, ngày 09/08/2017 6:12 AM
Hosting là dịch vụ lưu trữ dữ và chia sẻ liệu trực tuyến, là không gian trên máy chủ có cài đặt các dịch vụ Internet như world wide web (www), truyền file (FTP), Mail…Hãy tìm hiểu chi tiết xem hosting là gì, tại sao cần hosting và nên mua loại hosting nào phù hợp với bạn.
Hosting là gì? Tại sao website cần có hosting?