Hosting là gì? Tại sao website cần có hosting?

Hosting là gì? Tại sao website cần có hosting?

Hosting là dịch vụ lưu trữ dữ và chia sẻ liệu trực tuyến, là không gian trên máy chủ có cài đặt các dịch vụ Internet như world wide web (www), truyền file (FTP), Mail…Hãy tìm hiểu ...
Cách vẽ gridview, listview trong photoshop cực nhanh bằng craft plugin
Như các bạn đã biết, khi thiết kế giao diện ứng dụng, việc vẽ gridview, listview rất mất thời gian. Ngoài ra để những thiết kế được chuyên nghiệp thì các dữ ...
Tự động xuất icon, ảnh bằng image assets trong photoshop
Chia sẻ công cụ tự động xuất ảnh theo các định dạng JPEG, PNG, GIF. Giúp designer bớt công sức cắt ảnh để chuyển sang cho DEV thi công.
Our top 5 best mobile app UX design
Over the years, we’ve seen some incredibly beautiful Mobile Apps. They’ve inspired our team in several levels. We believe it’s important to appreciate the ...
Tips for Designing Logos That Don’t Suck

Tips for Designing Logos That Don’t Suck

​So you’re designing a logo. It sounds like an easy enough ...
Best ways to create professional logo

Best ways to create professional logo

We present six achievable ways to raise your logo design ...
Best icon resource for designer
Placing icons next to your buttons can make your user interface easier to use. ...